Nejlepší vtipy o šéfech a sekretářkách

Vítají nového ředitele: „Tak vás tady vítáme, už jsme o vás mnoho slyšeli…”
„Tak moment, pánové! Asi jste zapomněli, že už bylo několik amnestií!”