KATEGORIE: Vtipy o koktavých

Nejlepší vtipy o koktavých

Vsadí se tři koktaví, kdo z nich koupí nejrychleji cigarety. Jde první: „S-s-sparty.“, 12 sekund. Jde druhý: „P-pe-petry“ 10 sekund. Přijde třetí a říká: „L-L&M“ a prodavačka obratem „Červený nebo modrý“ Třetí: „Ty k-k-kurvo!“

Nejlepší vtipy o koktavých

Jde koktavej a plešatej po ulici. Koktavej povídá tomu plešatýmu: „Ttto by mmmě zzajímalo, kolik dddáš zza holiče, hhhha hhha?!”
A ten plešatej mu povídá: „A mě by zajímalo, kolik ty dáš za telefon?”

Nejlepší vtipy o koktavých

„Ahoj Karle, jak žiješ?”
„Ále, do-do-dobře.”
„Čím se teď živíš?”
„Ále, prodávám bi-bible.”
„Ty prodáváš bible? A to ti vynáší?”
„Ja-ja-jasně! Mám p-plné ka-ka-kapsy pe-peněz!”
„Vážně?! A jak je prodáváš?”
„No-normálně! P-p-přijdu, za-za-zazvoním a po-povídám: Do-do-dobrý den! Já pro-pro-dávám bi-bibli! Ko-koupíte si je-jednu, ne-ne-nebo vám ji p-p-přečtu!”

Nejlepší vtipy o koktavých

Stojí dva koktové u lisu a vyrábějí z takových kovových hranolů lopaty. Tu jeden povídá: „Hele, t-t-teď zkusíme u-u-udělat kru-krumpáč. Já řeknu t-teď a ty t-to p-p-pustíš, a pak řeknu dost a t-ty t-t-to z-z-z-zastavíš… Tak, teď!”
„D-d-d-do-do-do-do… K-ku-kurva, zase lopata!”

Nejlepší vtipy o koktavých

Jde koktavej a plešatej po ulici. Koktavej povídá tomu plešatýmu: „Ttto by mmmě zzajímalo, kolik dddáš zza holiče, hhhha hhha?!”
A ten plešatej mu povídá: „A mě by zajímalo, kolik ty dáš za telefon?”

Nejlepší vtipy o koktavých

Přijde takhle koktavý do metra a ptá se jednoho: „Ko- ko- ko- kolik je ho- ho- ho- hodin?”
Cestující mlčí a mlčí, a tak se pán zeptá jiného a pak odejde, načež se ostatní ptají toho tichého: „Proč jste mu, chlape, neodpověděl?!”
„Bál js- js- jsem s- se, že mi rrr- ro- zbi- bije hu- hu- hubu.”

Nejlepší vtipy o koktavých

Po ulici jdou chromý a koktavý a ten koktavý říká: „Ddddám ti rararadu, jak nenenebudeš kkkulhat.”
„To by bylo fajn,” zaraduje se chromý.
„Nnno ttak mumusíš chochodit jeddddnou nnohou po obbbrubníníku a jedddnou po cecestě.”
Chromý na to: „A já ti dám radu, jak nebudeš koktat.”
„Tttto by bbbylo sususuper,” zaraduje se prozměnu koktal. „Ccco mmmám dědědělat?”
„Drž hubu!”

Nejlepší vtipy o koktavých

Letí si takhle letadlo a je řízeno dvěma koktavými piloty. Vtom najednou začne hořet levý motor.
První pilot povídá: „He-he-hele, ho-ho-hoří nám mo-motor.”
A druhý na to: „T-t-tak to b-b-běž ř-ř-říct-t ce-ce-cest-tu-cestujícím.”
„N-n-ne, b-b-běž ty, t-ty m-m-míň ko-ko-koktáš,” na to ten první.
„N-n-n-n-ne, b-b-b-b-běž ty, t-t-t-ty t-t-to u-u-u-umíš za-zaz-zaz-zazpívat,” zase ten druhý.
„T-t-t-tak d-d-dobře,” řekne ten první a vyleze z kabiny mezi lidi.
Hezky si to v duchu rozpočítá a začne hlubokým hlasem zpívat: „Hooooořííí náááám letadloooo!”
A všichni cestující na to sborově: „Hyja hyja hou!”

Nejlepší vtipy o koktavých

Kovají dva koktaví bratři na bucharu sekeru a jeden povídá druhému:
„Hehehehele bbbbrácho, aaaž řeřeřeknunu doost, tak, teten bubuchar vypneneš.“
Ten mu odpoví: „Dodobrá.“
Tak kovají a ten první říká:
„Dododododododoodo…….dodoprdele, uuuž z totoho mámáme zzzzase lololopatu.“

Nejlepší vtipy o koktavých

Dva koktavci se vsadí, že kdo při zakoupení cigaret nebude koktat, vyhrává od druhého 500 korun. První koktavec přijde do trafiky: „Jedny Sparty, prosím.”
Uspěje a souká si vyhranou pětistovku do kapsy.
Druhý koktavec ho následuje: „Jedny Startky, prosím.”
Prodavač na to: „S filtrem, nebo bez filtru?”
„Ču, ču, ču, ču, čuráku!”

Nejlepší vtipy o koktavých

Potkají se dva koktaví kamarádi: „Nnnnazdar Pppepo, ttak cco, jjjak sse mmmáš?”
„Aaale jjo, dddobrý.”
„Nnno, a ccco tten ttvůj lllogopppedickej kkkurz?”
„Aaale jjjo, dddobrý, ppposlouchej: Třistatřiatřicet stříbrných stříkaček stříkalo přes třistatřiatřicet stříbrných střech.”
„Nnnno ttto jje úúplně ssskvělý, nnne?”
„Aaaale jjo, kkdyž oona nna ttto zzas ttak ččasto nnepřijde řřeč!”

Nejlepší vtipy o koktavých

?Jeden koktavý pán si stěžuje, že mu koktání překáží v jeho práci:
„A co máte za zaměstnání?“ ptá se druhý.
„Sta-starám se o sle-slepi-pice v drůbežá-žárně“.
„No a jak vám to může vadit?“, diví se druhý.
„No já-já ráno vy-vyháním slepi-pice ven do ohrady, to stačí j-jen říct pi pi pi pi pi, a všech pě-pět tisíc slepi-pic je ve-venku. No a ve-večer, když je mu-musím zahnat do ku-kurníku, tak na ně vovolám kšá kšá, ono se jim mo-moc ne-nechce, ale na-nakonec všechny za-zalezou, a-až na je-jednu. A na tu se
j-já ro-rozčílím, a vo-volám na ní kšá kšá, ty slepice jedna pi-pi-pi-pi-pi-pitomá, a pět ti-tisíc slepic je zase ve-venku.“

Nejlepší vtipy o koktavých

Přidou 2 koktavý do hospody, a hosposký jim říká Nazdar kluci, mám pro vás takovej návrh, když mi řeknete, co si chcete koupit plynule, tak vám to dám zadarmo.
První spustí VINN VINN VINNY ST STŘIK.
Tak nic.
Druhý R Ů M!
Velkej nebo malej
TY TY TY HAJ HAJZLE!