KATEGORIE: Vtipy o hudbě a hudebnících

Nejlepší vtipy o hudbě a hudebnících

Pepíček začne chodit do hudební školy na violu. První hodina – naučí se držet violu a smyčec. Za týden druhá – naučí se tahat smyčcem na prázdných strunách. Potřetí však již nepřijde. Učitel si říká, je asi nemocný, prima, mám volnou hodinu. Jenže Pepíček nepřijde ani za týden, ani za dva… Učitel se rozhodne zavolat rodičům. Na druhém konci drátu se ozve rozpačitý hlas – „no, víte, on už syn chodit nebude, nemá čas, má teď spoustu kšeftů…“

Nejlepší vtipy o hudbě a hudebnících

Paní učitelka se ptá dětí jaké povolání vykonávají jejich tatínci. Mařenka říká: ,,Můj tatínek je doktor.“ ,,Výborně,“ říká paní učitelka.,,Tatínek pomáhá lidem když jsou nemocní.“ ,,Můj tatínek je policista.“ říká Anička. ,,No to je také velice důležité povolání.Tatínek nás chrání před zločinci.“ chválí paní učitelka. Přihlásí se pepíček a říká: ,,Můj tatínek je pornoherec.“ ,,No…tak…i takové povolání musí někdo dělat“ je v rozpacích paní učitelka. Po hodině si učitelka vezme Pepíčka stranou a ptá se: ,,Tvůj tatínek je opravdu pornoherec?“ ,,Ne,“ odpoví Pepíček, ,,on hraje na cimbál ale já se za to hrozně stydím…“

Nejlepší vtipy o hudbě a hudebnících

Jeden prosluslý violista si pokaždé před vystoupením otevře futrál, dlouho do něj kouká, pak ho zavře a jde hrát – a hraje fantasticky. Když zemře, kolegové z orchestru dlouho přemlovají pozůstalé, aby se mohli na ten slavný futrál podívat. Po dlouhé době se jim to konečně podaří, a tak nedočkavě nahlížejí dovnitř. A tam stojí – „violu do levé, smyčec do pravé….“

Nejlepší vtipy o hudbě a hudebnících

Zpěvák Bono jednou na koncertě gesty zklidnil publikum a pak začal do úplného ticha pomalu tleskat. Tleskal delší dobu, než vysvětlil: „Chci, abyste si něco uvědomili. Pokaždé, když tlesknu, umře v Africe jedno dítě.”
Kdosi z publika zařval: „Tak přestaň tleskat, ty idiote!”

Nejlepší vtipy o hudbě a hudebnících

Přijde houslista po delší době mezi kolegy do šatny orchestru a říká: “ Představte si, moje žena už je tři týdny v agónii. “ Violista říká: “ Hlavně jestli chytla dobré počasí…“

Nejlepší vtipy o hudbě a hudebnících

„Paní Vonásková, jestlipak víte, že ten náš kluk je komponista?”
„No vidíte to, těch dětí se člověk nedohlídá. Ty naše taky ukradnou, na co přijdou.”