KATEGORIE: Vtipy o pilotech (letecké)

Nejlepší vtipy o pilotech – letecké

Letí velké dopravní letadlo. Kapitán se připravuje na přistání. Z kontrolní věže dostává povolení a zahajuje přistávací manévr. Co však nevidí: „Sakra, jak to, že ta dráha je tak krátká?! Na takhle krátké dráze s tímto letadlem ani za prase nepřistanu!“ Nedá se ale už nic dělat a musí se o přistání pokusit. Cestující dostanou příkaz zaujmout bezpečnostní polohu. Kapitán se opatrně přibližuje nad samý začátek letištní dráhy, aby využil co možná nejdelší dráhu. Vzum… Sotva se kola dotkla betonu, kapitán začíná brzdit, co mu síly stačí. Už jen padesát metrů do konce dráhy. Už jen dvacet metrů do konce dráhy! Už je na samém okraji. Uf. Brzdy se roztekly, ale na posledním decimetru letadlo zastavilo. Kapitán vyleze ven a zhluboka si oddychne. „Kurva, že ale byla ta dráha sviňsky krátká!“ Pak se rozhlédne kolem. Nejdřív vpravo, pak vlevo. „Jak je ale široká!“

Nejlepší vtipy o pilotech – letecké

Ptá se letuška v letadle: „Není mezi cestujícími lékař?“
Jeden z cestujících se postaví a jde do pilotní kabiny.
Za chvíli vyjde a ptá se: „Není mezi cestujícími pilot?“

Nejlepší vtipy o pilotech – letecké

Kapitán letadla oznámil cestujícím, že přestaly fungovat motory a za několik minut se všichni zřítí na zem a zabijí. Vstane jedna dívka a zvolá: „Jsem ještě mladá a nechci tak brzy umřít, najde se tu někdo, kdo by mi alespoň ještě dokázal, že jsem žena.“ Vtom se zvedne ze sedadla nějaký mladík, rozepne jeden knoflík za druhým, svlékne košili a povídá: „Tumáš, vyžehli ji.“

Nejlepší vtipy o pilotech – letecké

V Německu havarovalo malé osobní letadlo pro osm cestujících. Spadlo na mnichovský hřbitov a mohutně explodovalo – tragédie. Zatím bylo vykopáno stopadesátosm mrtvých a stále jsou nacházeny další.

Nejlepší vtipy o pilotech – letecké

Letadlo se chystá ke startu. Na poslední chvíli nastoupí muž se psem a posadí se s ním na dvě volná místa vedle cestujícího u okénka, pes zaujme prostřední sedadlo. Cestující se tázavě podívá na muže se psem. Ten vysvětlí, že jsou zde služebně, zaměstnává je letecká společnost. „Rexe si nevšímejte, to je náš nejlepší čmuchací pes. Jakmile odstartujeme, uvidíte ho při práci.“
Letadlo se zvedne a psovod řekne cestujícímu: „Teď se dívejte. Rexi, hledej!“
Pes seskočí, projde uličkou a sedne si před jednu ženu. Po několika vteřinách se vrátí a položí packu psovodovi na rameno.
Ten se obrátí k sousedovi a řekne: „Má u sebe marihuanu. Poznamenám si číslo sedadla a na nejbližším letišti si pro ni přijde policie.“
„Skvělá práce!“ odpoví cestující.
Psovod pošle psa znovu na obchůzku. Ten čenichá, posadí se u jednoho cestujícího, vratí se, a položí psovodovi na ramena obě tlapy.
„Tak tenhle má kokain. Poznamenal jsem si sedadlo.“
„Ten pes se mi líbí!“
Psovod vyšle psa do třetice. Ten prochází tam a zpátky, nakonec se u jednoho cestujícího posadí, vrátí se, vyskočí na sedadlo, roztřese se a všechno kolem podělá.
„Co má tohle znamenat?!“ zeptá se cestující znechuceně.
Psovod zašeptá: „Našel bombu.“

Nejlepší vtipy o pilotech – letecké

Mladý ale frajerský pilot poprvé v životě přistává v noci. Namísto obvyklého ohlášení se dispečerovi ozve z vysílačky: „Hádej kdo!“. Dispečer vypne osvětlení přistávací dráhy letiště a odpoví: „Hádej kde!“

Nejlepší vtipy o pilotech – letecké

Do prostoru pro pasažéry přiběhne letuška a ptá se cestujících: „Je mezi vámi nějaký lékař?”
Po chvíli se jeden muž zvedne a odejde s ní do kokpitu. Za okamžik vyjde letuška znova a říká: „Je někdo z vás pilot?”
Zvedne se Michael Schumacher a zamíří s ní do kabiny…

Nejlepší vtipy o pilotech – letecké

Fotograf jednoho renomovaného magazínu dostal za úkol udělat reportáž o velkém lesním požáru. Jeho šéf mu vytelefonoval na letišti zapůjčení malého letadla i s pilotem. Fotograf dorazil na letiště hodinu před západem slunce a opravdu, na letištní ploše stála malá Cesna a v ní seděl pilot. Fotograf si vlezl s výstrojí na zadní sedadlo a povídá: „Tak honem do vzduchu!”
Pilot nahodil motor a za chvilku se letadlo odlepilo od země. Letělo sice dost nevyrovnaně, ale letělo. Fotograf říká: „Leťte na severní stranu požáru a udělejte tam několik nízkých průletů.”
„Proč?” zeptal se nervózně pilot.
„Protože chci udělat fotky. Jsem fotograf a fotografové dělají fotky.”
Po krátké pauze pilot povídá: „Chcete říct, že nejste můj letecký instruktor?”

Nejlepší vtipy o pilotech – letecké

Ministr obrany je pozván na zkoušku nového prototypu stíhačky. Jelikož ministr nikdy předtím letadlem neletěl, tak pilota upozorňují, ať letí opatrněji.
Když pilot i ministr nastoupí do stíhačky a vzlétnou, pilot udělá prudký obrat doprava.
Ministr na to: „No, to sem čekal.“
Pilot si myslí: „Nikdy neletěl letadlem a čekal to? Divné…“
Za chvíli udělá přemet a ministr opět: „No, to sem taky čekal.“
Pilot si myslí: „Divné.“ Na závěr letu udělá otočku a letadlo letí chvíli vzhůru nohama.
Ministr: „No, to jsem teda nečekal!“
Po přistání se ho pilot ptá, co tím myslel.
Ministr mu na to odpoví: „To že se pochčiju, to sem čekal. To že se poseru, to jsem taky čekal. Ale to, že mi to všechno nateče do helmy, to jsem teda nečekal!“

Nejlepší vtipy o pilotech – letecké

V letištní hale posedává smutný chlap. Přisedne si k němu starší paní a soucitně se ptá: „Co se vám stalo?”
„Ale, uletělo mi letadlo.”
„No tak si to tak neberte,” utěšuje ho paní, „určitě chytnete další.”
„Ale já jsem pilot!”

Nejlepší vtipy o pilotech – letecké

Po startu hlasí kapitán do mikrofonu: „Vážení cestující bla bla bla …“ Zapomene vypnout mikrofon a dodá: „No a teď si dám kafe a přeříznu letušku.“ V kabině cestujících to slyšela letuška a celá červená se rozběhla ke kabině, přitom ale zakopla, na což jeden z cestujících poznamená: „Nemusíte spěchat slečno, vždyť říkal, že si nejdřív dá kávu….“

Nejlepší vtipy o pilotech – letecké

Pasažéři vystupují z letadla a jeden se náhle poněkud zakymácí.
„Co je?” ptá se ho přítel.
„Ale, nějak se mi udělalo černo před očima.”
„Z toho si nic nedělej,” poplácá ho starý kamarád po zádech, „taky jsme v Africe!”

Nejlepší vtipy o pilotech – letecké

Cestující, který poprvé letí letadlem, má tvář naplácnutou na okýnku a nadšeně volá:
„Koukejte, ty lidi vodcaď vypadaj jako mravenci!“
„Taky jsou to mravenci,“ povídá spolucestující, „ještě jsme neodstartovali!“

Nejlepší vtipy o pilotech – letecké

Letadlo na letišti se už rozjíždí, ale najednou zastaví a vrací se zpátky. Po hodinové pauze znovu odstartovalo. Znepokojený cestující se zeptal letušky, co se stalo. Letuška na to odpoví:
„Pilotovi se nějak nelíbil zvuk motoru a trvalo nám skoro hodinu, než jsme sehnali pilota, kterému by to nevadilo…“

Nejlepší vtipy o pilotech – letecké

Cestující sedí v letadle. Přijde letuška a povídá:
„Tam kam letíte, má polovina lidí pohlavní choroby a zbytek tuberu.“
A jeden nahluchlej se ptá svého spolucestujícího: „Co říkala?“
A ten odpoví: „Že můžeme šukat akorát ty, co kašlou.“

Nejlepší vtipy o pilotech – letecké

Věž na letišti dostane naléhavou zprávu:
„Tady OK-5, voláme kontrolu. Nemáme palivo, žádné instrukce!“ Službu konající muž zezelená a rychle uchopí mikrofon:
„Tady kontrolní věž, volám OK-5. Neztrácejte hlavu! Nepodléhejte panice. Popište významné body terénu pod sebou!“
Nastane chvíle mučivého ticha. Ve sluchátkách to najednou zašramotí. Konečně!
„Tady OK-3, volám kontrolní věž. Jsem ještě na letišti a nemůžeme se dočkat tankovacího vozidla.“