Nejlepší vtipy o šéfech a sekretářkách

„Pane řediteli, prosím přestaňte se mi dvořit, vždyť víte, že jsem vdaná,“ povídá paní Dana šéfovi.
„To nic, já nejsem žárlivý.“