KATEGORIE: Vtipy o konci světa

Nejlepší vtipy o konci světa

Jelikož má nastat konec světa, Bůh si pozve tři nejvlivnější lidi do nebe, aby to řekli ostatním, že příští úterý zničí svět. Pozve si Jelcina, Clintona a Gatese. Všechno jim řekne a pošle je zpátky na Zem.
Jelcin se vrátí a říká lidem:
„Mám pro vás dvě zprávy. Špatnou a špatnou. Ta první je, že jsme celou tu dobu neměli pravdu – Bůh opravdu existuje. Ta druhá je, že příští úterý zničí svět.“
Clinton říká:
„Mám pro vás dvě zprávy. Dobrou a špatnou. Ta dobrá je, že Bůh opravdu existuje a bylo správné v něj věřit. Ta špatná je, že příští úterý zničí svět.“
Gates se vrátí a povídá:
„Mám pro vás dvě zprávy. Dobrou a dobrou. Ta první je, že Bůh si pozval do nebe tři lidi a jedním z nich jsem byl já. Ta druhá je, že příští úterý IBM přestane distribuovat OS/2.“

Nejlepší vtipy o konci světa

Bůh si zavola Jakeše, Gorbyho a Reagana a oznámí jim, že za dva dny bude konec světa. Pak je pošle domů, ať se zařídí.
Gorby svolá Nejvyšší Sovět a říká: „Soudruzi, mám dvě špatné zprávy. Za prvé, Bůh existuje. Za druhé, za dva dny je konec světa.“
Reagan svolá kongres a praví: „Gentlemen, I’ve got a bad news and a good news for you. The good one is that God exists, the bad one is that the end of the world comes in two days.“ [„Gentlemani, mám pro vás jednu dobrou zprávu a jednu špatnou zprávu. Ta dobrá je, že Bůh existuje. Za zlá, že za dva dny je konec světa.“] Jakeš svolá Ústřední výbor a povídá. „Soudruzi, mám pro vás dvě dobré zprávy. Za prvé, Gorbačev není Bůh, a za druhé, za dva dny skončí perestrojka.“

Nejlepší vtipy o konci světa

Sejdou se Jelcin, Clinton, Bill Gate u Pána Boha. Ten jim sdělí, že v roce 2000 bude konec světa.
Když se Jelcin vrátí sděluje vládě mám pro vás dvě špatné zprávy. První je že existuje Bůh, což jsme celou dobu popírali a druhá, že v roce 2000 bude konec světa.
Clinton když se vrátí informuje vládu: Mám pro vás jednu dobrou a jedn špatnou zprávu. Dobrá je, že existuje Bůh špatná, že v roce 2000 bude konec světa.
Vrátí se Bill Gate do firmy svolá manažery a sděluje jim že pro ně má dvě dobré zprávy. První je že existuje Bůh, což jsme vždy tvrdili druhá, že nemusíme odstraňovat chyby v Windows95, protože v roce 2000 je konec světa.

Nejlepší vtipy o konci světa

Blondýnka je večer na pláži u moře a najednou začne na celé kolo řvát: „Utíkejte! Rychle, zachraň se, kdo můžeš! Za chvíli tu bude nepředstavitelně veliká vlna! Moře se v celé šíři vylije ze svých břehů! Nastane konec světa!” Lidé na hysterickou ženu nejdříve strnule zírají a pak se tomu divadlu všichni začnou hlasitě smát. Jeden turista se jí, zadržujíc smích, ptá: „A jak jste na tohle přišla, milá slečno?” „Vy jste tu katastrofu před chvílí neviděli? Slunce nám spadlo přímo támhle za obzorem do moře!”