Nejlepší vtipy o šéfech a sekretářkách

Ptá se vedoucí úseku své podřízené:
„Myslíte na to, co já?“
„Jo, ale ne s vámi!“