Nejlepší vtipy o vojácích a armádě

Cvičení v izraelské armádě. Armáda rozdělená na modré a červené. U mostu je velká tabule: ‚Tento most je jako vyhozený do povětří.‘ Červení si nalepují nějaké tabulky na záda a pak se plazí po mostě. Generála modrých to vyděsí a zavolá generálu červených: „Kohne, to jsi generál? Cožpak neumíš číst? Ten most je jako vyhozený do povětří!“ Kohna to naštve a volá: „A co ty jsi za generála? Nevidíš, že máme na zádech tabulky ‚My jako plaveme‘?“