Nejlepší vtipy o vojácích a armádě

Probíhá intenzivní vojenské cvičení. Průzkumný oddíl se vrací z akce a jeho velitel hlásí kapitánovi:
„Neznámý terén byl prozkoumán do vzdálenosti deseti kilometrů. Ve vzdálenosti osmi kilometrů se nachází vodní tok, v azimutu 135 je na něm železobetonový most.“
„Projede tam jízda?“
„Určitě, pane.“
„A co obrněná vozidla?“
„Podle odhadů ženistů most unese tak osmdesát tun, takže i tanky.“
„Výborně. Pošlete tam dva tanky a oddíl pěchoty, ať zajistí pozici na druhém břehu.“
„To nepůjde, pane. Pěchota neprojde.“
„Jak to, že pěchota neprojde přes most, který unese osmdesát tun?“
„Je tam uvázaný velký vzteklý pes!“