Nejlepší vtipy o vojácích

Dva důstojníci diskutují o blbosti svých vojínů. Jeden říká: „Já ti to ukážu!“ a zavolá svého vojína, říká mu: „Víte, kde je Mototechna, ne? Tady máte 20 Kč a kupte mi Forda!“ Voják řekne: „Provedu!“ a jde. Druhý důstojník říká: „To nic není, já mám většího blbce!“ Zavolá vojína a říká: „Víte, kde bydlím? Tak se běžte podívat, zda jsem doma!“ Vojín řekne „Provedu!“ a jde. Venku se ti dva vojíni potkají a diskutují, jak mají blbé oficíry. Jeden říká: „Ten můj blbec mě dal 20 Kč a poslal, ať mu koupím auto – a přitom je sobota, mají zavřeno!“ Druhý říká: „A ten můj mě poslal, abych se podíval, zda je doma. A přitom – před sebou má telefon, může se přece zeptat!“