Nejlepší vtipy o tchýních

Přijde tchýně na večeři, kterou vaří manžel její dcery.
Mlaskající babice při konzumaci povídá:
„Teda Jardo, ty jsi úplnej trotl, nikdy se ti nic nepovedlo, ale ta polévka, ta je fakt výbo
á. Kde jsi vzal recept?“
„V detektivce, babičko, v detektivce…“