Nejlepší vtipy o tchýních

U zpovědi se chlap zpovídá ze svých hříchů: „Víte, otče, ta moje tchyně, to je ale ženská. Chvílema přemýšlím, že by stála za hřích…”
„Pamatuj, synu: Nesesmilníš!”
„Kdepak, velebnosti: Nezabiješ!”