Nejlepší vtipy o tchýních

Přijde Petr k sousedovi a prosí: „Emane, půjč mi deset kýblů vody.”
„Na co ti bude?” diví se soused. „Vždyť máš studnu!”
„Víš, spadla mi do ní tchyně – a ještě jí kouká hlava!”