Nejlepší vtipy o skotech

Skotské dítě přiběhne vesele domů a chlubí se:
„Dneska jsem ušetřil dvě pence, neboť místo toho abych jel tramvají, celou cestu ze školy jsem běžel za ní.“
Otec chlapce seřezal a křičí: „Kdybys běžel za taxíkem, ušetřil bys libru!“