Nejlepší vtipy o skotech

Tři Skoti sedí u baru.
Ten nejstarší říká:
„Až umřu, polijte můj hrob tou nejlepší whisky; a ať je to alespoň dvanáctiletá.“
Zbylí dva souhlasí: „A poslyš, nebude ti vadit, když nám nejdřív proteče ledvinami?“