Nejlepší vtipy o skotech

Přijde Skot k novému lékaři a vidí na dveřích nápis: „Poplatek: Za první návštěvu 20 penny. Za každou další 10 penny. “
Skot chvíli přemýšlí, pak zaklepe, vejde do ordinace a zvolá: „Tak, pane doktore, už mě tu máte zase!“