Nejlepší vtipy o šéfech a sekretářkách

Ředitel říká dotčeně svému podřízenému: „To si myslíte, že jsem idiot?”
„Nevím, pane řediteli, já tu nepracuji tak dlouho.”