Nejlepší vtipy o šéfech a sekretářkách

S nikým se nebudu mazlit!” vyhrožuje ředitel na schůzi.
„Ani se svojí sekretářkou?” ozve se poťouchle vzadu.