Nejlepší vtipy o rusech a jiných národech

Jaký je rozdíl mezi ruským mužikem a ruským šlechticem?
Šlechtic má na hlavě beranici, mužik oranici.