Nejlepší vtipy o rusech

Volají Američané Rusům, že vynalezli telefon do nebe, Rusové přijedou a vytočí dlouhé číslo, ozve se: „Svatý Petr, prosím?“ Tak Rusové, že to byl omyl, zaplatí potom 100 dolarů a odjedou. Druhý den volaji Rusové Američanům, že vynalezli telefon do pekla. Tak Američani přijedou, vytočí dvě nuly a ozve se: „Haló, tady Lucifer!“ Oni se leknou, že to fakt funguje, a ptají se, co jsou dlužni za vyzkoušení. „Jednu kopejku.“ „A proč tak málo?“ „To je místní hovor.“