Nejlepší vtipy o restauracích

„Smím se vás zeptat, na co pijete?“, dotazuje se uctivě číšník chlapíka, který stále objednává pro celou hospodu.
„Na dluh, příteli, na dluh!“