Nejlepší vtipy o národech – národnostní

V koncentrečním táboře stojí zástup židů u studny. Důstojník v uniformě jednomu
po druhém velí:
„Hej ty! Pojď sem! Postav se do pozoru. Upaž. Zanož. Zakloň hlavu.
Tak, takhle vydrž!“
Nato nebohého vězně shodí do studny. Takhle bere jednoho po druhém.
V tom z baráku poblíž vykoukne upocená ženská tvář a volá:
„Herr oberstumbannfuhrer, až dohrajete Tetris, máte na stole oběd!“