Nejlepší vtipy o náboženství

Rozvášněný dav se chystá kamenovat hříšnou ženu.
Ježíš gestem zadrží dav a říká: „Hoď kamenem, kdož jsi bez viny!“
Z davu vyletí dobře mířený šutr a žena se sesouvá na zem zborcená krví.
Ježíš se obrátí do davu s vyčítavým pohledem: „Ale no tak, mami.“