Nejlepší vtipy o náboženství

Farář ke kostelníkovi: „Tentokrát obejdeš věřící s kasičkou ještě před kázáním.“
„Ale pročpak, vždycky přece děláme sbírku až na závěr bohoslužby,“ diví se kostelník, „protože dnes budu kázat o spořivosti.“