Nejlepší vtipy o manželství

Dva muži jdou po chodníku, když jeden se zastaví a vyhrkne:
„Proboha, támhle stojí má žena a baví se s mojí milenkou!“
„A sakra“, praví ten druhý, „právě jsem chtěl říci totéž!“