Nejlepší vtipy o kultuře a umění

Generál přiběhne za jeho veličenstvem: „Králi, hrad byl napaden!” Král rozkáže: „Okamžitě shromážděte vojsko!” Za chvíli přiběhne generál znovu: „Pane, vojsko je shromážděno. Co máme s těmi štěnicemi dělat?”