Nejlepší vtipy o indiánech a kovbojích

Běloch na divokém západě: „Buď zdráv, rudý bratře.”
„Ty drzoune, postřelíš mě, a ještě se mi budeš vysmívat?!”