Nejlepší vtipy o hasičích

Vběhne hasič na jednotku intenzivní péče, chvíli si prohlíží pacienty, všichni na přístrojích,a pak povídá:
„Pořádně se nadechněte, než uhasíme oheň, musíme vypnout proud.“