Nejlepší vtipy o důchodcích

Babička s vnukem jedou odkudsi kamsi autobusem. A protože cesta je daleká, začne se vnuk nudit a z nedostatku jiných příležitostí si začne nakonec zpívat.
Babička ho okřikne:“ Budeš zticha, ty jeden rošťáku, vždyť svým zpěvem vzbudíš pana řidiče!!“