Nejlepší vtipy o cestování a dopravě

„Důvěrně vám prozradím, že jedu načerno,” sdělil nenápadně
v tramvaji muž jinému – vedle sedícímu.
„Důvěra za důvěru,” povídá oslovený, „já jsem revizor!”