Nejlepší vtipy o cestování a dopravě

V hotelu studuje nový host tabuli:
„Snídaně se podávají od 8 do 11 hodinm, obědy od 11 do 15 hodin,
svačina se podává od 15 do 18 hodin, večeře od 18 do 24 hodin.“
Host zakroutí zklamaně hlavou: „Kdy se vůbec dostanu na prohlídku
města?“