Nejlepší vtipy o cestování a dopravě

Řízení letového provozu v Bostonu zachytilo zprávu:
„Zde let OK 13… Máme značné problé… …chází nám palivo, zbýva nouzová rezerva na 10 min… …jsme asi tak 2000 km od pobře… …sdělte instrukce…“
Řídící letového provozu si to nechá přeříkat ještě jednou, zamyslí se a pak odpoví:
„Opakujte po mně: Otče náš, jenž jsi na nebesích…“