Nejlepší vtipy o bohu

Jeden opilec se takhle potácel po hlavní ulici v menším městečku. Nějak se mu
podařilo se vydrápat po schodech kostela. Uvnitř se motal a narážel do lavic, až
se mu podařilo se trefit do boční chodbičky a zapadl do zpovědnice.
Kněz, který opilcovu útrapnou cestu pozoroval, usoudil, že tomu muži je potřeba
pomoci a proto vlezl do své strany zpovědnice. Ale jeho pozornosti se doneslo
jen dlouhé, hluboké ticho. Nakonec se tedy zeptal:
„Synu, mohu ti nějak pomoci?“
„Hyk… nevím, je na tvé straně nějaký hajzlpapír?“