Nejlepší vtipy o bláznech

Potká se chytrej s blbcem a ten chytrej říká tomu blbcovi „Koukej pod budeme hádat, jestli ty neuhodneš, dáš mi pětku a jestli neuhodnu já dám ti kilo.“ „Hmmm… Doobře“ .. na to ten blbej. „Má to čtyři nohy a stojí to u stolu co to je?“ zeptá se ten chytrej. „hmm..nevím tady máš pětku“. Na to ten blbej: „Má to čtyři nohy a když to vstane tak to má nohy tři – co to je?“ Chytrej se zamyslí a za chvíli beznadějně odpoví: „No to ti teda vopravdu nevím člověče tady máš kilo – ale jen tak ze zajímavosti – co to je?“ „Hmm nevím tady máš pětku…“