Nejlepší vtipy o bačovi

Baví se dva bačové: „To u nás na Valašsku to nic není. Praha, tam je život. Metro tam mají, obchody plné zboží a když si zatrtkáš, ještě ti i zaplatí…!“ – „Nepovídej, tys tam byl?“ ptá se ten druhý. „Nebyl, ale dcera psala…“