Nejlepší vtipy o babičkách a dědečcích

Na lavičce v parku obtěžuje Anča dědu. „Kolik ti je roků?“ ptá se děda. „Třináct.“ „Tak to s tebou nechci nic mít.“ „Ále, nebuďte pověrčivý.“