Víte proč nejezdí černoši do velehor? Protože umějí šplhat jenom po stromech!