Víte jak začíná kuchařská kniha Rómů?
Ukradneš tři vejce.