Je to žlutý a visí to na stromě, co to asi může být?
Volně pohozená kupa písku.