Prvního března žena u televize nadhodila: „Dnes od půlnoci bude Noc, kdy zemřela Diana.”
„Neblbni,” převalí chlápek v hubě cigaretu, „já myslel, že už je mrtvá nějak dýl?!”