„Dostanete dvě minuty za držení,” nekompromisně oznamuje rozhodčí.
„Ale já nejsem zadržený!” brání se hráč s temnou minulostí.