Zákazník: “Pane vrchní! V mé polévce plave vlas!”
Vrchní: “A co mám jako dělat?! Potápět se?!”