Povídá host v restauraci:
“Prosím vás, přineste mi účet a peníze. Budu platit.”