Důstojník vyřizuje stížnost na kvalitu chleba: “Vojáci by neměli dělat takový povyk okolo maličkostí, vojíne. Kdyby měl takový chleba Napoleon, když překračoval Alpy, snědl by ho s radostí.” Vojín hbitě odpovídá: “Ano, pane, ale tou dobou byl ten chleba čerstvý.”