Sedí na cele tři vězni, první deset let, druhý patnáct let a třetí doživotí.
Po deseti letech přijde bachař: “Ten co sedí desítku sbalit věci a jdete domů.”
Po dalších pěti letech přijde opět bachař: “Ten co sedí patnáct let sbalit věci a jdete domů.”
Doživoťák se otočí a nespokojeně si mumlá: “To je pořád nějakýho couráního.”