Stojí dva somálci u hrobu “Neznámého vojína” a jeden somálec se zvědavě zeptá druhého: ” To by mě zajímalo, jakou měl hodnost ….” Druhý se zamyslí a odpoví : ” …. ASI ČETAŘ, ..MĚL V MASE PECKY ….”