Jak nazvete Ladu, která vás předjela? Fata morgana.