Jak se nazývá komunismus v lékařské terminologii? Překrvení mozku.