Odkud jdeš Karle?”
“Z nádraží. Vyprovázel jsem tchýni do lázní.”
“A od čeho máš prosím tě tak špinavý ruce?”
“To jak jsem z vděčnosti hladil vlak.”