Anglický zákon zakazuje oženit se s vlastní tchýní.
Typický příklad zcela zbytečného zákona.